ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

โครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี: ชื่อเดิม “ทีเอ็มบี | ธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” สานต่อ กิจกรรมเพื่อสังคมด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทย เปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้รับความรู้พร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจ� ำชาติ ผ่านการประกวดออนไลน์กับ 3 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย การประกวดอ่านฟังเสียง และได้เพิ่ม กิจกรรมเชื่อมสู่คนรุ่นใหม่กับการประกวดวาดภาพดิจิทัล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วม ประกวดออนไลน์กว่า 2,000 คน จากกว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศผ่านช่องทาง www.เท่อย่างไทย.com ไฟ-ฟ้า เพื่อจุดประกายชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โครงการจุดประกายท� ำขาย “ให้” เป็น โดยไฟ-ฟ้าทีทีบี: โครงการพิเศษที่จัดขึ้นมาแล้วถึง 2 ซีซันเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มคนว่างงานหรือขาดรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รวมกว่า 500 ราย โดยติดอาวุธ เสริมทักษะการท� ำเมนูคาวหวานพร้อมทักษะการขายและการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบคอร์สออฟไลน์ และ ออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถท� ำเป็น ขายเป็น และให้เป็น เปิดโอกาสต่อยอด สร้างอาชีพเสริมที่ส� ำคัญนอกเหนือจากการเป็นผู้รับแล้วยังเน้นถึงการเป็นผู้ให้อีกด้วยซึ่งเปิดกว้างให้ทุกคน ที่ได้รับองค์ความรู้จากโครงการได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครเพื่อส่งต่อความรู้ และสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคมต่อไป ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) 34

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3