ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

• ทีเอ็มบีธนชาตถูกรวมอยู่ในดัชนี Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) ปี 2022 เป็นครั้งแรก โดย GEI ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความพยายามในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศผ่านการพัฒนา นโยบาย การเป็นตัวแทน และความโปร่งใส โดยประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยของบริษัทใน 5 Pillars ได้แก่ การเป็นผู้น� ำของผู้หญิง และ Talent pipeline ค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน วัฒนธรรมที่เปิดรับ นโยบายการล่วงละเมิด ทางเพศ และแบรนด์ที่ให้ความส� ำคัญกับเพศหญิง การถูกรวมใน GEI สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการให้คุณค่าที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลาย และการรายงานความยั่งยืน 56 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3